AK-Staňková Zaměření

Specializace advokátní kanceláře

Advokátní kanceláře poskytuje svým klientům profesionální pomoc zahrnující jak jednotlivé konzultace či zastupování do vyřešení celého právního případu, tak i dlouhodobou spolupráci s právnickými subjekty.

Při své téměř 20 praxi se advokátní kancelář specializuje na tuto problematiku:


Právní problematika nemovitostí

- právní dokumentace při převodech nemovitostí (prodeje, darování), včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí, ověření podpisů, úschova peněz

- právní služby k problematice nájmů bytů , nebytových prostor a celých nemovitostí

- řešení problematiky věcných břemen, zástav, předkupních práv

Při své téměř 20 praxi se advokátní kancelář specializuje na tuto problematiku:


Privatizace bytového fondu (převody bytů do vlastnictví nájemců) právo měst a obcí

- právní servis při realizaci zákona o obcích, zák. o hlavním městě Praze

- privatizace obecního majetku/p>

- výběrová řízení

- právní konzultace při zadávání veřejných zakázek


právní servis pro družstva a společenství vlastníků jednotek

- zakládání a zápis a změny zápisu v obchodním rejstříku a rejstříku společenství vlastníků

- veškerý právní servis pro vedení družstva a správu SVJ

- likvidace družstev

vymáhání pohledávek

- komplexní vymáhání pohledávek, včetně plnění ze směnek soudní cestou

- právní servis až do ukončení exekuce


rodinné právo

- rozvody

- dohody o vypořádání společného jmění manželů

- problematika řešení poměrů k nezletilým dětem (stanoveném a změny výživného, svěření dětí do výchovy rodičů)


dědické právo

- zastupování v dědickém řízení

- právní konzultace při sepsání závěti


závazkové právo

- občanské právo

- obchodní právo

- pracovní právo


zastupování před soudy a správními orgány

- občanskoprávní spory

- obchodní spory

- pracovně právní spory

- zastupování před správními soudy

- zastupování před katastrálními úřady

- zastupování před finančními úřady

- zastupování před živnostenskými úřady

JUDr. Ivana Staňková                                    Advokátní kancelář - pravní a poradenské služby                          Tel. +420 602 829 017